POWÓD POWIADOMIENIA

Na tej stronie opisano sposób zarządzania stroną internetową w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników, którzy z niej korzystają.

Informacje te są również przekazywane zgodnie z art. 13 Dekretu legislacyjnego nr 196/2003 – Kodeks ochrony danych osobowych osób korzystających z usług internetowych Administratora Danych, dostępnych drogą elektroniczną pod adresem:

www.skiresidence.it

Należy zauważyć, że informacje te dotyczą wyłącznie wyżej wymienionej strony internetowej, a nie innych stron, do których użytkownik może uzyskać dostęp za pośrednictwem łączy internetowych.

Sama informacja jest również inspirowana zaleceniem nr 2/2001 opracowanym przez organy europejskie w celu ochrony danych osobowych zgromadzonych w Grupie ustanowionej na mocy art. 29 europejskiej dyrektywy nr 95/46/CE, przyjętej 17 maja 2001 r. w celu określenia minimalnych wymagań dotyczących gromadzenia danych osobowych online, a w szczególności metody, czasu i charakteru danych, które administratorzy danych muszą przekazywać użytkownikom podczas łączenia się ze stronami internetowymi, niezależnie od celu połączenia.

”WŁAŚCICIEL" PRZETWARZANIA DANYCH

Po przejrzeniu tej witryny mogą być przetwarzane dane dotyczące zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób.

„Właścicielem” danych jest

SKI RESIDENCE di Anna Toffol & CSAS

Via Frate Priore, 7

38054 San Martino di Castrozza (TN)

DOLOMITI – ITALY

P.IVA (NR VAT) 01426910228

MIEJSCE PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzanie danych w odniesieniu do usług internetowych tej witryny odbywa się we wspomnianej wyżej siedzibie Właściciela i jest obsługiwane wyłącznie przez personel odpowiedzialny za ich przetwarzanie lub przez osoby odpowiedzialne za okazjonalne czynności konserwacyjne.

Żadne dane otrzymane z serwisu internetowego nie są rozpowszechniane ani nie są przekazywane.

Wszelkie dane osobowe przekazywane przez użytkowników, którzy wnoszą prośby (prośba o przesłanie materiałów informacyjnych, zapis do biuletynów, prośba o kontakt itp.) wykorzystywane są wyłącznie w celu umożliwienia wykonania żądanej usługi, chyba że dalsze szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych stanowią inaczej.

Zawsze, o ile nie określono inaczej w poszczególnych informacjach dotyczących żądanej usługi, dane są ujawniane osobom trzecim tylko w przypadku, gdy jest to konieczne do wykonania żądanego świadczenia lub usługi.

Poza Administratorem Danych, w niektórych przypadkach dostęp do Danych mogą mieć kategorie osób zaangażowanych w organizację witryny, takie jak podmioty zewnętrzne (np. zewnętrzni dostawcy usług technicznych, kurierzy pocztowi, dostawcy usług hostingowych, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne)

w razie potrzeby wyznaczeni również przez Właściciela jako osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych.Aktualną listę podmiotów przetwarzających dane można zawsze uzyskać od Administratora danych.

RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH

Dane nawigacyjne

Systemy komputerowe i procedury oprogramowania wykorzystywane do obsługi tej strony internetowej uzyskują w trakcie normalnego działania pewne dane osobowe, których transmisja jest nieodłączna przy korzystaniu z protokołów komunikacji internetowej.

Informacje te nie są gromadzone w celu powiązania ze zidentyfikowanymi zainteresowanymi stronami, ale które ze względu na swój charakter mogłyby, poprzez przetwarzanie i powiązanie z danymi posiadanymi przez strony trzecie, umożliwić identyfikację użytkowników.

Ta kategoria danych obejmuje adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników łączących się z witryną, adresy URI (Uniform Resource Identifier) ​​żądanych zasobów, czas żądania, metodę zastosowaną do przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod liczbowy wskazujący stan odpowiedzi udzielonej przez serwer (powodzenie, błąd itp.) oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego i środowiska informatycznego użytkownika.

Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych dotyczących korzystania z witryny oraz w celu sprawdzenia poprawności jej działania.

Dane dostarczone dobrowolnie przez użytkownika

Opcjonalne, wyraźne i dobrowolne wysyłanie poczty elektronicznej na adresy wskazane na niniejszej stronie lub wypełnianie formularzy danych w celu otrzymania usług/informacji lub złożenia zapytania wiąże się z późniejszym pozyskaniem adresu nadawcy, który jest niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie, a także wszelkich innych danych osobowych zawartych w wiadomości.

Szczegółowe informacje podsumowujące oraz wszelkie prośby o zgodę, w razie potrzeby, będą stopniowo podawane lub wyświetlane na stronach witryny przeznaczonych dla poszczególnych usług na żądanie.

OPCJONALNE UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Oprócz danych nawigacyjnych, użytkownik może swobodnie podawać dane osobowe wskazane w formularzach zapytania lub w innych przypadkach wskazanych w kontaktach z Administratorem.

Brak ich podania może uniemożliwić uzyskanie tego, o co się wniosło prośbę.

SPOSÓB PRZETWARZANIA

Dane osobowe są przetwarzane za pomocą zautomatyzowanych narzędzi, przez okres ściśle niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane.

Podejmowane są szczególne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie danych, nielegalnemu lub nieprawidłowemu użyciu oraz nieautoryzowanemu dostępowi

PRAWA ZAINTERESOWANYCH STRON

Podmioty, których dotyczą dane osobowe, mają prawo w dowolnym momencie uzyskać potwierdzenie istnienia lub braku takich danych oraz poznać ich treść i pochodzenie, zweryfikować ich poprawność lub zażądać ich integracji, aktualizacji lub sprostowania (art. 7 Dekretu legislacyjnego nr 196/2003).

Na podstawie tego samego artykułu przysługuje prawo żądania usunięcia, przekształcenia w formę anonimową lub zablokowania danych przetwarzanych z naruszeniem prawa, a także w każdym przypadku, z uzasadnionych przyczyn, sprzeciwić się ich przetwarzaniu.

Wszelkie prośby drogą mailową należy kierować pod następujący adres e-mail: info@skiresidence.it

Niniejszy dokument stanowi „Politykę prywatności” tej strony internetowej, która może podlegać okresowym aktualizacjom.

KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE

W celu zapewnienia jak największej wydajności i przyjazności dla użytkownika, niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookie.Dlatego podczas odwiedzania strony internetowej na urządzeniu Użytkownika umieszczana jest minimalna ilość informacji w postaci małych plików tekstowych zwanych „cookies”, które są zapisywane w katalogu przeglądarki internetowej Użytkownika.Istnieją różne rodzaje plików cookie, ale zasadniczo głównym celem plików cookie jest usprawnienie działania strony internetowej i umożliwienie korzystania z niektórych funkcji.

Pliki cookie są używane w celu poprawy ogólnej nawigacji Użytkownika.W szczególności:

Umożliwiają one sprawną nawigację z jednej strony na drugą w witrynie.

Przechowują one nazwę użytkownika i wprowadzone preferencje.

Pozwalają uniknąć wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji (takich jak nazwa użytkownika i hasło) podczas wizyty.

Mierzą one stopień korzystania z usług przez użytkowników, aby zoptymalizować przeglądanie stron internetowych i same usługi.

Prezentują ukierunkowane informacje reklamowe w oparciu o zainteresowania i zachowania wyrażane przez Użytkownika podczas przeglądania.

Istnieją różne rodzaje plików cookie.Poniżej przedstawiono rodzaje plików cookie, które mogą być wykorzystywane w Witrynie, wraz z opisem celu ich stosowania.

TECHNICZNE PLIKI COOKIE

Pliki cookie tego typu są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania niektórych obszarów witryny.Pliki cookie tej kategorii obejmują zarówno trwałe jak i sesyjne pliki cookie.W przypadku braku takich plików cookie, witryna lub niektóre jej części mogą nie działać prawidłowo.Dlatego też są one zawsze używane, niezależnie od preferencji użytkownika.Pliki cookie tej kategorii są zawsze wysyłane z naszej domeny.

ANALITYCZNE PLIKI COOKIE

Pliki cookie tego typu wykorzystywane są do zbierania informacji na temat korzystania z witryny.Właściciel wykorzystuje te informacje do analiz statystycznych, do ulepszania strony i ułatwiania korzystania z niej, a także do monitorowania jej prawidłowego funkcjonowania.

Ten rodzaj plików cookie gromadzi informacje w formie anonimowej o aktywności użytkowników w witrynie oraz o tym, w jaki sposób dotarli oni do witryny i jakie strony odwiedzili.Pliki cookie tej kategorii wysyłane są z samej Witryny lub z domen stron trzecich.

Google Analytics:Gromadzi informacje statystyczne o sposobie korzystania z witryny, co umożliwia jej ulepszanie.

Dezaktywacja:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

PLIKI COOKIE STRON TRZECICH

Pliki cookie tego typu wykorzystywane są do zbierania informacji na temat korzystania z witryny przez odwiedzających, słów kluczowych używanych do dotarcia do witryny, odwiedzanych witryn oraz źródeł ruchu, z których pochodzą odwiedzający na potrzeby kampanii marketingowych.

Właściciel może wykorzystywać takie informacje do sporządzania raportów i ulepszania Witryny.Pliki cookie gromadzą informacje w formie anonimowej.Pliki cookie tego typu wysyłane są z samej Witryny lub z domen stron trzecich.

Google Ads:Śledzi konwersję dla reklam typu pay-per-click.

Dezaktywacja: http://www.google.com/policies/privacy/ads/

Facebook Ads:Śledzi konwersję dla reklam typu pay-per-click.

Dezaktywacja: https://www.facebook.com/help/568137493302217

PLIKI COOKIE STRON TRZECICH

Pliki cookie tego typu wykorzystywane są do zintegrowania z witryną funkcji stron trzecich (np. formularzy komentarzy lub ikon sieci społecznościowych, które umożliwiają odwiedzającym udostępnianie treści witryny).Pliki cookie należące do tej kategorii mogą być przesyłane z domen witryn partnerskich lub witryn, które w inny sposób zapewniają funkcjonalność witryny.

Administrator nie ma obowiązku żądania od użytkownika zgody na techniczne pliki cookie, ponieważ są one niezbędne do świadczenia usług.

W przypadku innych rodzajów plików cookie zgoda może być wyrażona przez Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami, poprzez określone konfiguracje przeglądarki i programów komputerowych lub urządzeń, które są łatwe i przejrzyste w użyciu dla Użytkownika.Właściciel przypomina Użytkownikowi, że w każdej chwili może zmienić preferencje dotyczące plików cookie.

http://www.aboutcookies.org

Użytkownik może również w każdej chwili wyłączyć obsługę plików cookie z poziomu własnej przeglądarki, lecz operacja ta może uniemożliwić korzystanie z niektórych części Witryny.

STRONY INTERNETOWE OSÓB TRZECICH

Strona zawiera odnośniki do innych stron internetowych, które posiadają własną politykę prywatności.Taka polityka prywatności może różnić się od tej przyjętej przez Właściciela, który w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za strony osób trzecich.

Zgodnie z art. 122 akapit drugi dekretu legislacyjnego nr196/2003 zgoda na wykorzystanie takich plików cookie jest wyrażana przez osobę zainteresowaną za pomocą indywidualnych ustawień dowolnie wybranych dla przeglądarki używanej do przeglądania strony, bez uszczerbku dla prawa użytkownika do poinformowania Administratora Danych w dowolnym momencie o swoich życzeniach dotyczących danych zarządzanych za pomocą plików cookie, które zostały zaakceptowane przez samą przeglądarkę.

Kontakt

Gdzie jesteśmy

Via Giovanni e Vittore Toffol 13
38054 Primiero San Martino di Castrozza (TN) DOLOMITI – ITALY

Biuletyn informacyjny

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO BIULETYNU,
aby być na bieżąco z naszymi ofertami

    Copyright 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opracowane przez JLBBooks