DŮVOD TOHOTO UPOZORNĚNÍ

Tyto stránky popisují možnosti řízení stránek s ohledem na zpracování osobních údajů uživatelů, kteří tyto stránky používají.

Jedná se o prohlášení o ochraně osobních údajů, jež je rovněž poskytováno podle čl. 13 vládního nařízení č. 196/2003 – Kodex o ochraně osobních údajů pro osoby, které využívají webových služeb Správce údajů, přístupných elektronicky z adresy:

www.skiresidence.it

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je poskytováno pouze pro výše uvedený web a ne pro jiné webové stránky, které si může uživatel případně prohlížet prostřednictvím odkazů.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se rovněž opírá o Doporučení č. 2/2001, které evropské orgány na ochranu osobních údajů, spojené ve Skupině zřízené článkem 29 směrnice č. 95/46/ES, přijaly dne 17. května 2001 s cílem stanovit určité minimální požadavky pro shromažďování osobních údajů on-line, a zejména způsob, načasování a povahu informací, které Správci údajů musí dodat uživatelům v okamžiku, kdy se uživatelé připojí k webovým stránkám, bez ohledu na účel takového připojení.

SPRÁVCE ÚDAJŮ

Po nahlédnutí na tento web mohou být zpracovány údaje týkající se identifikovaných nebo identifikovatelných osob.

Správcem údajů je

SKI RESIDENCE
Anny Toffol a CSAS

Via Frate Priore, 7
38054 San Martino di Castrozza (TN)
DOLOMITY – ITÁLIE

DIČ 01426910228

MÍSTO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Zpracování související s webovými službami tohoto webu probíhá ve výše uvedeném sídle Správce údajů a jsou prováděny pouze pracovníky Úřadu pověřeného zpracováním nebo jinými osobami pověřenými občasnými úkony údržby.

Údaje pocházející z této webové služby nejsou sdělovány ani dále šířeny.

Osobní údaje poskytnuté uživateli, kteří zasílají žádosti (o informace k odběru zpravodaje, o to, aby byli kontaktováni apod.), slouží pouze k vykonání požadované služby nebo úkonu, pokud není v případných dalších konkrétních informacích o zpracování přítomných údajů stanoveno jinak.

Vždy, pokud není v jednotlivém prohlášení o ochraně osobních údajů vztahujícímu se k požadované službě stanoveno jinak, jsou údaje sdělovány třetím stranám pouze v případě, kdy je to nezbytné k vykonání požadované služby nebo poskytnutí úkonu.

Kromě Správce údajů mohou mít v některých případech přístup k údajům také kategorie osob odpovědné za organizaci tohoto webu jako externí subjekty (jako jsou poskytovatelé technických služeb třetích stran, poštovní kurýři, poskytovatelé hostingu, IT společnosti, komunikační agentury)

a jmenovány také v případě potřeby správci zpracování osobních údajů ze strany Správce údajů. Aktualizovaný seznam odpovědných osob si můžete kdykoliv vyžádat od Správce údajů.

TYPY ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ

Údaje o procházení webu

Počítačové systémy a softwarové postupy navrhované pro fungování těchto webových stránek, získávají během jejich běžného provozu některé osobní údaje, jejichž přenos se předpokládá při používání internetových komunikačních protokolů.

Jedná se o informace, které nejsou shromažďovány k tomu, aby byly propojeny s identifikovanými subjekty údajů, nýbrž aby bylo možné z jejich podstaty určit totožnost uživatelů prostřednictvím zpracování a propojení s daty v držení třetí strany.

Do této kategorie dat spadají IP adresy nebo názvy domén počítačů používaných uživateli, kteří se připojují k webu, k adresám s označením URI (jednotný identifikátor zdroje) požadovaných zdrojů, čas požadavku, postup použitý k odeslání požadavku na server, velikost souboru získaného v odpovědi, číselný kód označující stav odpovědi od serveru (úspěšné provedení, chyba atd.) a další parametry související s operačním systémem a počítačovým prostředím uživatele.


Tyto údaje se použijí pouze k získání anonymních statistických informací o používání webu a pro kontrolu jeho správného fungování.

Údaje poskytované uživatelem dobrovolně

Nepovinné, výslovné a dobrovolné zasílání e-mailů na adresy uvedené na těchto webových stránkách nebo vyplňování specifických formulářů pro zadávání údajů za účelem přijímání služeb/informací nebo podávání žádostí zahrnuje následné získání adresy odesílatele, která je nezbytná pro zodpovězení žádostí, jakož i jakékoli další osobní údaje obsažené ve zprávě.

Konkrétní souhrnné informace a případné žádosti o souhlas, je-li to nutné, budou na vyžádání postupně hlášeny nebo zobrazovány na stránkách webu zřízených pro konkrétní služby.

VOLITELNÉ POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ

Kromě upřesnění týkajících se údajů o procházení webu může uživatel poskytnout osobní údaje obsažené ve formulářích žádostí nebo uvedené při kontaktování Správce údajů.

Neposkytnutí takových údajů může znemožnit získání toho, co bylo požadováno.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovanými nástroji po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro který byly shromažďovány.

Jsou dodržována specifická bezpečnostní opatření, aby se zabránilo ztrátě údajů, jejich nezákonnému nebo nesprávnému použití a neoprávněnému přístupu k nim.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekty, kterých se osobní údaje týkají, mají právo kdykoli získat potvrzení o existenci či neexistenci stejných údajů a zjistit jejich obsah a původ, ověřit jejich správnost nebo požadovat jejich sjednocení či aktualizaci nebo opravu (čl. 7 vládního nařízení č. 196/2003).

Podle téhož článku má subjekt právo požadovat zrušení, převedení do anonymní podoby nebo zablokování údajů zpracovávaných v rozporu se zákonem, jakož i právo z oprávněných důvodů kdykoliv vznést námitku proti jejich zpracování.

Požadavky zasílejte na následující e-mailovou adresu: info@skiresidence.it

Tento dokument představuje „Zásady ochrany osobních údajů“ tohoto webu, jenž může být pravidelně aktualizován.

POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

Tento web používá soubory cookie, aby umožnil co nejúčinnější a nejjednodušší používání svých služeb. Proto při návštěvě tohoto webu se na zařízení uživatele umístí minimální množství informací, v podobě malých textových souborů, zvaných „cookie“, jež se ukládají do adresáře webového prohlížeče uživatele. Existují různé typy souborů cookie, ale v zásadě je hlavním účelem souboru cookie to, aby umožnil účinnější fungování webu a umožnil jeho určité funkce.

Soubory cookie se používají na zlepšení komplexního procházení webu uživatelem. Zejména:

Umožňují účinnou přecházení z jedné stránky webu na druhou.
Ukládají uživatelské jméno a zadané preference.
Umožňují zabránit tomu, aby se během návštěvy vícekrát vkládaly tytéž informace (jako je uživatelské jméno a heslo).
Měří používání služeb ze strany uživatelů, s cílem optimalizovat zážitek z procházení webu a samotné služby.
Vyskytují se v nich reklamní informace zaměřené podle projevovaných zájmů a chování uživatele v době, kdy prochází web.

Existují různé typy souborů cookie. Níže jsou uvedeny typy souborů cookie, které lze používat na tomto webu s popisem účelu souvisejícím s použitím

TECHNICKÉ SOUBORY COOKIE

Soubory cookie tohoto typu jsou nezbytné pro správné fungování některých oblastí webu. Soubory cookie této kategorie zahrnují jak trvalé, tak relační soubory cookie. Pokud by takové soubory cookie chyběly, web nebo některé jeho části by nemusely správně fungovat. Proto se vždy používají bez ohledu na preference uživatele. Soubory cookie této kategorie jsou vždy odesílány z naší domény.

ANALYTICKÉ SOUBORY COOKIE

Soubory cookie tohoto typu se používají ke shromažďování informací o používání webu. Správce údajů takové informace používá pro statistickou analýzu, ke zlepšování webu, aby zjednodušil jeho používání, ale i ke sledování jeho správného fungování.
Tento typ souborů cookie shromažďuje informace o aktivitě uživatelů na webu a o způsobu, jak se na web a na navštěvované stránky dostali, a to anonymním způsobem. Soubory cookie této kategorie jsou odesílány ze samotného webu nebo z domén třetích stran.

Google Analytics: Shromažďuje statistické informace o vašem způsobu používání webu, aby vám umožnil ho zlepšovat.
Zrušení: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

SLEDOVACÍ SOUBORY COOKIE TŘETÍCH STRAN

Soubory cookie tohoto typu se používají ke shromažďování informací o používání webových stránek se strany návštěvníků, klíčových slovech použitých ke vstupu na web, navštívených webových stránkách a původu návštěvnosti, z níž pocházejí návštěvníci pro marketingové kampaně.
Správce údajů může takové informace používat k sestavování zpráv a zlepšování webu. Soubory cookie shromažďují informace anonymně. Soubory cookie tohoto typu jsou odesílány ze samotného webu nebo z domén třetích stran.

Reklamy Googlu: Sledují konverzi pro inzeráty „pay-per-click“.
Zrušení: http://www.google.com/policies/privacy/ads/

Reklamy Facebooku: Sledují konverzi pro inzeráty „pay-per-click“.
Zrušení: https://www.facebook.com/help/568137493302217

SLEDOVACÍ SOUBORY COOKIE TŘETÍCH STRAN

Soubory cookie tohoto typu se používají k začlenění funkcí třetích stran do webu (například formulářů pro komentáře nebo ikony sociálních sítí, které návštěvníkům umožňují sdílet obsah webu). Soubory cookie této kategorie, které lze odeslat z domén partnerských webů, nebo které každopádně nabízejí funkce dostupné na webu.

Správce údajů nemusí uživatele žádat o souhlas kvůli technickým souborům cookie, neboť ty jsou nezbytně nutné pro poskytování služby.
V případě ostatních typů souborů cookie může uživatel vyjádřit svůj souhlas v souladu s platnými nařízeními, prostřednictvím konkrétního nastavení prohlížeče a počítačových programů nebo zařízení, které jsou pro uživatele snadno a přehledně použitelné. Správce údajů uživateli připomene, že je možné upravit preference související se soubory cookie, a to kdykoliv.

http://www.aboutcookies.org

Rovněž lze v libovolném okamžiku deaktivovat soubory cookie v prohlížeči, ale tento úkon by mohl uživateli zabránit v tom, aby používal některé části webu.

WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Web obsahuje odkazy na další webové stránky, které disponují vlastním prohlášením o ochraně osobních údajů. Tato prohlášení o ochraně osobních údajů se mohou lišit od prohlášení vystaveného Správcem údajů, takže neodpovídá webům třetích stran.

Ve smyslu čl. 122, druhého odstavce vládního nařízení 196/2003 souhlas s používáním takovýchto souborů vyjadřuje subjekt údajů prostřednictvím individuálního nastavení, které si svobodně zvolil u prohlížeče, jež používá pro procházení webu, zůstává bez ohledu na možnost uživatele kdykoli sdělit Správci údajů svou vůli ohledně spravovaných údajů prostřednictvím souborů cookie, které prohlížeč sám přijal.

Kontakty

Kde jsme

Via Giovanni e Vittore Toffol 13
38054 Primiero San Martino di Castrozza (TN) DOLOMITI – ITALY

Zpravodaj

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NAŠEHO ZPRAVODAJE,
abyste dostávali naše stále aktuální


    Autorská práva 2022. Všechna práva vyhrazena. Vyvinuto společností JLBBooks